Web designing team

Abhinav K.

Smarak Patel

551d3624-6a25-466a-9b96-1bfcfdecf9e1.jpg

Monish Reddy

5888364f-9322-4a7e-a28b-4c9879f9dbdc.jpg
da0feae9-216f-4b2a-b2a3-e37efe3e7876.jpg

Saswat Samantoroy

ef011c8e-0be0-4ecd-82be-a9cdb39b4eaf.jpg

Satyajit Swain

IMG_20210401_094409.jpg

Data collection

Sai Sumit Panigrahi

c929fd82-ab42-43be-9c7d-0217f9455b0a (1)
ec37c24c-8919-4c98-a122-8b6f2cec1f8a (1)

D. Ritika Krishna

2aeefe79-fd2d-475e-ac3c-a4310029cdf7.jpg

Ayush Ku.. Biswal

588aadeb-ddff-46d1-9449-800eafd1965c.jpg
5df5df44-e9b7-4454-b88f-dc35cda45340.jpg

Harpita panda

Manish kumar acharia

Data compilation

IMG_20210331_100447.jpg

Astha Tripathy

IMG_20210331_100729.jpg

Karra Harshita

sant.jpg

Santoshni Nayak

Anwesha Gartia

Photography Team

16aecbc0-7350-4712-a6d0-60cfab3c4160.jpg
1721b145-b3b8-42ae-9733-52c6f0be98fe.jpg

Rudresh Prasad Panigrahi

cac0f81e-640f-4742-9c0d-54633d8da2a7.jpg

Suryanarayan Nayak

3d2d0435-a03a-48ac-9839-c12d0b1a73d6.jpg

B.V Harshvardhan

Teachers who guided Us....

c7c8fb3d-fa65-4ecd-b61a-80e93412a4a2.jpg

Kishore Sir

e7cf0c19-27b4-47e6-afbf-45121eb80ab0.jpg

Rashmita ma'am

15083975-75ae-46af-beeb-e50541ca619d.jpg

Swamy Sir